Fitness, Health, Review, Workout

E-Gym

IMG_20141213_152759_resized
Het duurde eventjes, mijn excuses, maar hier is dan toch ein-de-lijk de blog over de E-Gym. Ik heb er wel eens iets over geplaatst op Instagram, maaar nog niet echt uitgelicht wat het nou eigenlijk is. Hier komt ie dan.

De E-Gym cirkel is een cirkel die bestaat uit 8 krachtapparaten voor de grote spieren. 2 voor de buik, 3 voor de rug, 2 voor de benen en 1 voor de borst. Voordat je de apparaten kunt gebruiken krijg je een bandje, in die bandje zit een chipje waarop jouw training wordt opgeslagen. De eerste training bestaat uit een afstelrondje en een krachttest. Het apparaat wordt volledig afgestemd op jouw lichaam, waardoor je dus niet de kans loop vervelende blessures op te lopen omdat hij even niet goed afgesteld is. Daarna doe je een maximale krachttest, dit is niet de kracht waarmee je gaat trainen, dit hou je namelijk niet vol. Echt niet. Het afstemmen en deze krachttest wordt 1 x in de zes weken gedaan. Als je tijdens je training het chipje voor het scherm houdt stelt het apparaat zich weer in op je lichaam en wordt de kracht voor jouw training ingesteld.

20141213_141210_resized

Het trainen is best zwaar. Waarom? Omdat je een minuut lang traint op één en het zelfde tempo. Je moet dus niet alleen kracht zetten bij het doen van de oefening, ook de terughoudende beweging vereist kracht. Stel, je hebt met je kracht test bij de legpress 160 kilo kunnen pressen. De oefening doe je dan met 65 kilo. Spierpijn gegarandeerd. Je kunt het een beetje zien als een computer spelletje. Op het scherm zie je een soort weggetje met in het midden een balletje. Op het gegeven moment gaat het weggetje slingeren, nu begint jouw training. Het is dus de bedoeling dat je het balletje in het midden van het weggetje houdt, waardoor je dus 1, 1-2- traint. In één seconde op, in twee seconden neer. Dit doe je één minuut lang (20 herhalingen) en daarna heb je 50 seconden rust en kun je naar het volgende toestel gaan. Één workout is 2 rondes = ongeveer 30 minuten. Dan heb je dus eigenlijk een volledige workout gedaan, waarbij je spieren over je hele lichaam hebt getraind in nog geen half uur!

Naast deze manier van trainen heb je ook nog de negatieve manier van trainen. Deze is niet negatief hoor, erg goed voor je spiertjes! Wat ik bedoel met negatief trainen is dat je in plaats van veel kracht zet tijdens de beweging heen, je juist veel kracht zeg met de beweging terug. Op deze manier train je 1, 1-2-3. In één seconde op, in 3 seconden neer. Even weer de legpress van net erbij halen. Bij het positief trainen – wat hier boven omschreven is – doe je de oefening dus met 65 kilo. Bij het negatief trainen doe je de oefening met 55 – 85 kilo. Je duwt dus in één seconde 55 kilo weg, daarna hou je in 3 seconden 85 kilo tegen. Nog meer spierpijn. Deze manier van trainen levert vooral veel spierpijn op omdat het iets is wat je normaal niet doet. Als je normaal gesproken een legpress doet, duw je het gewicht weg en daarna laat je hem een soort van vallen waarbij je geen kracht gebruikt. Bij de E-Gym blijf je dus continu spanning houden op je spieren, waardoor deze gedurende de hele training geprikkeld blijven wat je spiergroei stimuleert!

20141214_104142_resized
Ik ben zelf echt heel erg enthousiast over deze manier van trainen en heb het ook toegevoegd aan mijn schema’s. Ik gebruik de E-Gym nu 3 weken en ik merk nu al dat ik meer controle heb over mijn spieren en dat het me ook helpt bij mijn normale training! Om de 6 weken doe je een nieuwe krachttest, om te kijken of je vooruitgang hebt geboekt. Zo blijf je vernieuwend trainen, doe je niet elke keer hetzelfde en bouw je ook nog eens spiertjes op!

Onder de Engelse post vind je een filmpje van Kjell die bezig is met de Leg Extension. Onze favoriet! #auw #nopainnogain

Veel liefs, Carmen.

Je kunt me ook volgen op mijn Instagram, Facebook Pagina & Bloglovin’.

20141214_104020_resized————————————————————————————————————————
IMG_20141213_152759_resized

It took a while, my apologies, but here is fi-na-ly the blog about the new E-Gym. I did post a couple of things about it on Instagram, butttttt didn’t really told you what it is and how it works. Here we go.

The E-Gym circle is a cirlce which contains 8 strength machines for the big muscles. 2 for the abs, 3 for the back, 2 for the legs and 1 for the chest. Before you can use the machines you get a little bracelet, inside the bracelet is a little chip where your training will be saved at. The first training contains a strength test and a set-up round. The machines will be completely adjusted to your own body, this way you will make sure you won’t get any nasty unjuries because you didn’t adjust the machine right. After this you will do a maximum power test, this isn’t the weight you will be training with, you won’t be able to stick with it. For real. The set-up and the power test has to be done once in six weeks. If you hold your chip in front of the screen, the machine will remember your tests and you can start your training.

20141213_141210_resized
The workout is kind of heavy. Why? Because you have to train for one whole minute at one rhythm. So you don’t have to flex those muscles during the exercise, you also have to keep those muscle thight during the way back. For example, during the strength test you were able to do 160 kg leg press. You have to do the exercise with 65 kilo’s. Soreness guaranteed. You can see the E-Gym as a little computer game. On the screen you see some kind of road with in the middle a little ball. At one time, the road is going to fluctuate, this is the point where you’re workout starts. You have to keep the little ball in the middle of the road, which will make you to train 1, 1-2. In one second up, in 2 seconds down. You do this for one whole minute (20 reps) en afterwards you have 50 seconds of rest and you can start at the next machine. One workout = 2 rounds = 30 minutes. So you actually did a whole workout, where you trained muscles in your whole body in less than half an hour!

Besides this way of training you also have a negative way of training. This way isn’t negative though, very good for the muscles! What I mean with negative training is that in stead of putting strength into the movement forwards, you have to put your strength into the movement backwards. This way you train 1, 1-2-3. In one second up, in 3 seconds down. We’re taking back the legpress I’ve said before. By training positive – what I explained above – you do the exercise with 65 kilo’s. If you train negative, you do the exercise with 55 – 85 kilo’s. You push in one seconds 55 kilo’s away, then you hold back 85 kilo’s in 3 seconds. More soreness yesssss. This way of training might give you more sore muscles the normal, because you normally train this way. If you do a normal legpress, you push away the weight and afterwards you kind of let it drop while you don’t use any muscles. With the E-Gym you flex your muscles the whole time, which encourages your muscles during the whole exercise which also stimulates the grow of the muscles!

20141214_104142_resized
I am super enthousiastic about this way of training and I al ready added it to my normal workout schedule. I use the E-Gym for 3 weeks now and I can already feel that I have more control of my body and my muscles and it also helps me with my normal workout! Every six weeks you need to do a new strength test to see if you’ve made some progress. This way you keep training a new way, you don’t do the same every week of the year and you gain some muscle!

Underneath this post you find a little video of my boyfriend Kjell who does the Leg Extension. Our favorite! #auw #nopainnogain

Much love, Carmen.

You can also follow me on my Instagram, Facebook Pagina & Bloglovin’.

20141214_104020_resized

 

 

 

 

 

Advertenties

Een gedachte over “E-Gym”

  1. Dat weet ik meis dankjewel. Maar ik heb het op deze manier uitgelegd omdat mensen die mijn blog lezen vaak beginnend sporters zijn, ik ga daarin geen moeilijke woorden gebruiken en leg alles graag op de simpele manier uit waardoor alles duidelijk is voo iedereen. 😉 Dus van deze kennis ben ik al op de hoogte.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s